Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2019

shillenya
7107 05eb
czytanie w wannie cudownym jest.
Reposted frometerycznie eterycznie viawujcioBat wujcioBat
shillenya
9082 b8b1 500
shillenya
1894 b906
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianieobecnosc nieobecnosc
shillenya
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
shillenya
7112 8310 500
Reposted fromBabson Babson viaikari ikari
shillenya
2394 99fd 500
Reposted fromikhakima ikhakima viatomash tomash
shillenya
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viasignofthemoth signofthemoth
shillenya
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viasignofthemoth signofthemoth
shillenya
Reposted fromshakeme shakeme viasignofthemoth signofthemoth
shillenya
shillenya
shillenya
4974 3833 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasignofthemoth signofthemoth
shillenya
Reposted fromshakeme shakeme viasignofthemoth signofthemoth
shillenya
5210 61b0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatomash tomash
shillenya
6466 9cc4 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viatomash tomash

October 16 2019

shillenya

Embroidery art by Sheena Liam

via
Reposted fromhairinmy hairinmy viaKabrioletta Kabrioletta
shillenya
7787 7909 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKabrioletta Kabrioletta

October 12 2019

shillenya
4592 db91 500
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash

October 10 2019

shillenya
0714 8180 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDagarhen Dagarhen
shillenya
0822 eb09 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl