Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

shillenya
6615 fc89 500
More info: behance.net
Reposted fromreloveution reloveution viatypography typography
shillenya
Reposted frommali-nowa mali-nowa viaKuishi Kuishi
shillenya
3470 931c
Reposted fromDennkost Dennkost viascorpix scorpix
shillenya
4340 1ebb
shillenya
shillenya
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaExplorers Explorers
9803 5bf4 500
shillenya
7679 5258
Reposted fromclerii clerii viainspirations inspirations

February 18 2017

shillenya
3450 bcda
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viafragles fragles
shillenya

February 17 2017

shillenya
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
shillenya
6822 7d2c 500
grindelwald in der schweiz
Reposted fromlooque looque viastonerr stonerr
shillenya
1538 08cd
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viakrezka krezka
shillenya

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaazazel azazel
shillenya

"Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?

Agnieszka Osiecka "Zabawy poufne"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
shillenya
shillenya

February 16 2017

shillenya
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viacomiendolirica comiendolirica
shillenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl